– Det är sedan tidigare känt att problematisk alkoholkonsumtion hos föräldrar påverkar barn negativt. Men det vi såg i vår studie var att även barn till pappor som hade haft en lägre konsumtion än dem med tydligare tecken på alkoholproblematik när de var i 18-20-årsåldern, hade en förhöjd risk att hamna i alkohol- narkotikaproblematik, berättar Siri Thor.

I studien ingår närmare 65 000 personer vars pappor mönstrade år 1969-1970.

– Det är otroligt betydelsefullt att vi har den här typen av data i Sverige säger Siri Thor. Kunskapen vi fått i denna studie understryker att preventionsinsatser riktade mot barn i missbruksmiljöer är viktiga men resultaten visar också tydligt hur angeläget det är att arbeta med allmänpreventiva insatser, avslutar hon.

Relaterat innehåll

Läs publikation
Senast reviderad: 2022-03-01

Frågor besvaras av