Så beskriver stipendiekommittén Jonas Raninens forskning om unga och alkohol. Jonas Raninen disputerade 2015 vid Karolinska Institutet och får priset även för sina publiceringar och forskningsanslag.

– Jag känner mig hedrad, säger Jonas Raninen.

Prissumman kommer att användas till en resa antingen till Australien och Centre for Alcohol Policy Research CAPR eller Schweiz, om tiden inte räcker till. Jonas Raninens internationella nätverk är också en av motiveringarna som priskommittén tar upp.

– Den andra insamlingen av material till studien Futura01 ska börja snart, så vi får se vad jag hinner med, säger Jonas Raninen.

Syftet med studien Futura01 är att följa ca 7000 elever födda 2001 för att se hur det går för dem i livet. Basmätningen i studien samlades in ifjol och nästa mätning görs 2019.

Prismotivering för Juniorstipendium, alkoholforskning 2018

Stipendiekommittén har i år valt att dela ut Juniorstipendiet 2018 till en person som med stor framgång påbörjat sin karriär som fortsatt forskare. Prismotiveringen lyder:

Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning kring och kartläggning av förändringar av alkoholkonsumtionen i befolkningen. Ökad kunskap om faktorer som påverkar förändringar av dryckesvanor i befolkningen är viktiga för det förebyggande arbetet av alkoholskador. Stipendiatens pågående och planerade forskningen syftar till att öka kunskapen om samband mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare alkoholkonsumtion och problem. Forskningen är särskilt angelägen då den syftar till att bidra med kunskap om faktorer som kan förklara den historiskt låga alkoholkonsumtion vi idag ser bland ungdomar inte bara i Sverige utan även i ett stort antal andra länder. Stipendiaten har under tiden sedan disputationen varit framgångsrik vad gäller forskningsanslag och publikationer samt har ett brett internationellt nätverk.

Juniorstipendiet 2018 tilldelas socionom Jonas Raninen som disputerade 2015 vid Karolinska Institutet.

Stipendiekommittén består av:

  • Claudia Fahlke, professor, Göteborgs universitet (sammankallande)
  • Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet
  • Tomas Hemmingsson, professor, Stockholms universitet
  • Andreas Björke, forskningssekreterare, Forte
  • Maria Renström, ordförande, Systembolagets Alkoholforskningsråd
Senast reviderad: 2018-09-03