Substansanvändningen skiljer sig mellan länen. Resultat från den allra senaste perioden (2017–18) visade exempelvis att 22 % av gymnasieeleverna i Stockholms län svarade att de provat narkotika medan motsvarande andel var 9 % i Örebro län. Även för snusning fanns det påtagliga skillnader då 25 % av gymnasieeleverna snusade i Norrbotten jämfört med 9 % i Södermanland. – Risken för att en skolelev ska använda olika substanser kan alltså variera utifrån var i landet man bor, konstaterar rapportförfattaren Ulf Guttormsson.

Senast reviderad: 2018-11-15