Det framgår av rapporten ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019” som presenteras i Göteborg idag vid konferensen Förebygg.nu.

– Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten.

Senast reviderad: 2019-11-13

Frågor besvaras av