På skolor med hög socioekonomisk sammansättning är det vanligare att eleverna har druckit alkohol under det senaste året, jämfört med hur det ser ut bland eleverna på skolor med låg socioekonomisk sammansättning, säger Martina Zetterqvist som är utredare på CAN och en av rapportförfattarna.

Dessa skillnader har ökat under perioden 2006–2019.

Rapporten visar även att det finns skillnader gällande narkotikaanvändning.

– Det är vanligare att eleverna på skolor med hög socioekonomisk sammansättning har provat narkotika, säger Martina Zetterqvist.

När det gäller tobak är det tvärt om. På skolor med låg socioekonomisk sammansättning är det vanligare att eleverna hade rökt eller snusat. För den frekventa rökningen har ojämlikheten ökat under perioden 2006-2019 eftersom skillnaderna mellan grupperna har ökat.

– Skolverket har visat på att skolsegregationen har ökat i Sverige, alltså att eleverna har blivit mer uppdelade utifrån bland annat sin socioekonomiska bakgrund, säger Isabella Gripe, utredare på CAN och en av rapportförfattarna.

Skolverket har också sett att det har betydelse för elevernas skolresultat.

– Vi kan nu se att det också finns skillnader i alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna mellan elever på skolor med olika socioekonomisk sammansättning, säger Isabella Gripe.

Studien är baserad på CANs enkätundersökning Skolelevers drogvanor. Siffrorna gäller elever i åk 9 mellan år 2006-2019. Utöver elevernas svar har också information om skolans socioekonomiska sammansättning använts. Denna ringas in med hjälp av information om hur stor andel av föräldrarna som har en eftergymnasial utbildning. 

Intervjufilm (1.23 min)
Rapportförfattaren Isabella Gripe berättar om några av resultaten.

Relaterat innehåll

Läs hela rapporten
Senast reviderad: 2020-11-06

Frågor besvaras av