Det visat den systematiska litteraturöversikt som CAN har genomfört och som kartlägger hur många barn som växer upp med föräldrar med alkoholproblem. Både svensk och internationell forskning screenades.

– Det är tydligt att det här är ett eftersatt forskningsområde, säger Mats Ramstedt, CAN.

Senast reviderad: 2019-10-01

Frågor besvaras av