Alkohol

Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, var 2021 på fortsatt historiskt låga nivåer.

I årets upplaga av CAN:s nationella skolundersökning svarade 36 procent i årskurs 9 och 67 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Bland niondeklassarna stannade nedgången av åren före pandemin, men har nu fått ny fart.

– I Kalmar län syns en tydlig nedgång i alkoholkonsumtion både bland elever i årskurs 9 som gymnasiet år 2. I år 2 har årskonsumtionen gått från 3,3 liter i genomsnitt per år till 2.5 liter sedan 2015. Det är en större andel alkoholkonsumenter bland flickor än pojkar i både årskurs 9 som gymnasiet år 2 både i Kalmar län samt i riket, säger Elin Fäldt, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Kalmar län.

Tobak

Även rökningen har minskat kraftigt bland svenska skolungdomar. Nedgången fortsatte även under 2021. 8 procent i årskurs 9 respektive 17 procent i gymnasiets år 2 klassificerades som rökare.

Sedan 70-talet har rökarna i årskurs 9 halverats två gånger om.

Snusningen har däremot ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Särskilt tydlig syns uppgången bland flickor. Det är dock fortfarande betydligt vanligare att snusa bland pojkar. Det var 11 procent i årskurs 9 och 23 procent bland gymnasieleverna som snusade år 2021.

Kalmar län följer rikets trend i en minskning av andel rökare i både årskurs 9 som gymnasiet år 2. I årskurs 9 klassificerades 6 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna som rökare. I årskurs 2 svarade totalt 21 procent att de rökte och det var ungefär lika vanligt bland pojkar som flickor. Likt riket har snusandet ökat i Kalmar län de senaste åren och i årskurs 9 klassificerades 16 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna som snusare. I gymnasiet svarade 32 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna i länet att de snusade, vilket var vanligare än i riket.

Narkotika och icke-förskrivna läkemedel

Narkotikaerfarenheten brukar variera något från år till år. I ett längre perspektiv har den varit på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren. I årets mätning låg användandet i det lägre spannet. Det vanligaste preparatet är cannabis.

– Det sker ett gediget förebyggande arbete runt om i länet för att minska bruk inom ANDTS, inte minst hos gruppen ungdomar. Genom att genomföra CAN:s skolundersökning i hela Kalmar län, kan vi få en bild av hur situationen ser ut i de olika kommunerna och mellan könen, men även jämföra med riket i stort. Det ger oss möjlighet att rikta insatserna dit de behövs bäst, säger Elin Fäldt.

Kontaktpersoner

Elin Fäldt, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Kalmar län, tfn: 010-223 81 31
Daniel Abrahamsson, utvecklingsledare missbruk och psykisk hälsa Kommunförbundet Kalmar län, tfn: 0480- 456722

Relaterat innehåll

Ladda ner rapport
Senast reviderad: 2021-12-15