Rapporten visar att det är tämligen vanligt att 15–18 åriga elever upplever psykosomatiska besvär. Det framkommer även att användningen av alkohol, narkotika och tobak (ANT) ökar i takt med mängden rapporterade symptom.

– En stor andel elever har rapporterat psykosomatiska besvär det senaste halvåret. Till exempel uppger en av fem att de känt sig stressade i stort sett varje dag, och en av tio att de haft sömnproblem eller känt sig nedstämda, enligt Siri Thor, utredare på CAN.

Senast reviderad: 2018-10-29

Frågor besvaras av