I studien har forskarna dock även tittat på vad som är utmärkande för de barn och unga som inte uppvisat några psykosomatiska besvär till följd av sin uppväxtmiljö. Under Förebygg.nu höll Peter seminariet med titeln Vad kan vi lära oss av Maskrosbarn med färdigheter? Tidskriften Alkohol & Narkotikas podd (B)ruset träffar honom och pratar om det.

Senast reviderad: 2019-12-04