Ombud till CAN:s årsmöte

Ombud

  • Varje medlemsorganisation har rätt att skicka fem ombud till CAN:s årsmöte. Varje organisation har en röst, alla ombud har yttranderätt.

    För att kalla ombuden samt delge årsmöteshandlingar önskas namn och e-postadress på formuläret nedan. Ange även vem av dessa som har rösträtt samt eventuell ersättare.

  • Ombud 1 (rösträtt)

  • Ombud 2 (Ersättare)

  • Ombud 3

  • Ombud 4

  • Ombud 5