Redovisning av bidrag för föreläsning

Redovisning av bidrag


  • Om arrangemanget


  • Faktiska kostnader för föreläsningen som beviljats bidrag (kvitton bifogas nedan)

    Ange kostnader i kronor.
  • Till redovisningen ska bifogas CAN:s beslut om tilldelade medel samt kvitton för de faktiska kostnaderna för föreläsningen. Bidrag utbetalas inom 30 dagar efter att redovisning inkommit. Beslut kan ej överklagas.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 128 MB.