Medel för alkoholforskning avseende juniora forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser 2 miljoner kronor till juniora forskare inom följande områden:

A Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.

B Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.

C Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Gå till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 15 september 2023, klockan 23.59 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2024 rekvireras.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Läs mer om hur du söker i vår FAQ

Frågor besvaras av