Medel för alkoholforskning avseende fria forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser 6 miljoner kronor i fria projektmedel till forskning inom tre områden:

A Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.

B Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.

C Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Gå till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 15 september, klockan 23.59 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet skickas så snart som möjligt till systembolagetsalkoholforskningsrad@can.se. Därefter kan medel för nästkommande år rekvireras.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Läs mer om hur du söker i vår FAQ

Frågor besvaras av