– Sändningen spelas in och är tillgänglig på Alkohol & Narkotikas webbplats i efterhand, berättar Julius von Wright, chefredaktör för tidskriften Alkohol & Narkotika.

Medverkar gör

Anders Printz (regeringens särskilda utredare), Åsa Magnusson (ordförande för Svensk förening för beroendemedicin) och Yvonne Zätterman Åberg (bitr. enhetschef Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning) deltar i ett samtal om huvudmannaskapet. Samtalet leds av Alkohol & Narkotikas chefredaktör Julius von Wright.

Senast reviderad: 2020-11-03

Frågor besvaras av