”Det är bra för alla som jobbar med unga att få veta mer om den värld de unga lever i. Om man ska kommunicera med unga behöver man veta vilka medier de använder och vilket förtroende de har för dessa”, säger Sara Kristensson, kommunikationschef på CAN och en av författarna till rapporten.

Vad har ni sett i denna undersökning?

”Det är mycket vanligare att unga använder sociala medier är traditionella medier. Men de har större förtroende för det som publiceras i traditionella medier”, säger Sara Kristensson.

Här finns en skillnad mellan hur tjejer och killar förhåller sig. Det är betydligt vanligare att killar har stort förtroende för det som publiceras i sociala medier.

Snapchat, Instagram, Youtube och Tiktok är störst bland de unga, mer än åtta av tio använder Snapchat varje dag. Discord och Twitch är tre gånger så vanligt bland killar som bland tjejer.

Vad får vi veta om unga och alkohol?

Om man vill få tag på alkohol är det vanligaste att man vänder sig till syskon/nära släkting, partner, kompis eller kompis syskon. Eller till sina egna föräldrar eller vårdnadshavare.

”45 procent svarar att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte får tag på det genom någon de känner,” säger Sara Kristensson.

Vad tycker unga är känsligt att prata om?

”Det är lite olika bland tjejer och killar. Bland killar är kärlek och rökning/snusning oftare känsliga frågor och bland tjejer är det vanligare att kroppsuppfattning är en känslig fråga.”

De frågor som är mest känsliga att prata om totalt sett är: sex, kroppsuppfattning, missbruk i familjen samt våld i hemmet.

Vart vill man vända sig för information eller stöd?

Generellt vill man ha information om känsliga frågor från en vän eller från internet. Detsamma gäller när man ska söka råd och stöd, men här kommer även föräldrarna högt upp på lista.

”Men när det gäller två särskilda frågor anger de unga att skolsköterska eller kurator är viktiga: när de ska söka information gällande missbruk i familjen och våld i hemmet”, säger Sara Kristensson.

Relaterade länkar

Ladda ner rapport
Senast reviderad: 2023-01-18

Frågor besvaras av