Årets förebyggande kommun

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tilldelar Västerås priset Årets förebyggande kommun 2020.

Västerås kommun har på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, implementerat, drivit och förvaltat ett framgångsrikt ANDT arbete. Kommunen har även inspirerat andra att utveckla liknande arbetssätt.

Västerås har i samverkan med IRIS-verksamheten och polisen utformat en två dagars-utbildning inom det som kallas ANDTcoach-metoden. Västerås har på ett föredömlighet sätt spridit metoden vilket har gjort att ett flertal andra kommuner har visat intresse för arbetet med ANDT-coachutbildningen.

Västerås har ett väl utvecklat samarbete med den ideella sektorn som ofta utmynnar direkt i konkreta handlingar och samarbeten.

CAN tilldelar priset ”Årets förebyggande kommun” en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskild vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Årets förebyggare

Priset Årets förebyggare 2020 tilldelas Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika.
I 30 år har SIMON varit en mötesplats och plattform för engagerade personer, svenskar och invandrade, att verka och ta ställning för en restriktiv narkotikapolitik i Sverige. Deras medlemmar tar som individer aktivt ställning mot droger. De står bakom förbundets verksamhet med att ge råd och stöd och kunskap om missbruk och narkotika till invandrade grupper och svenskar. Riksförbundet SIMON:s styrka är medlemmarnas kunskap och erfarenhet, samt deras engagemang för det drogfria lokalsamhället. De arbetar lokalt med att erbjuda alkohol- och narkotikafria aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Förbundet har sedan starten arbetat med kunskapshöjande aktiviteter, så som utbildningar och konferenser som vänder sig till medlemmar och andra intresserade. I år gör förbundet en satsning att ta fram narkotikaföreläsningar på flera språk för att nå ut till de största minoritetsgrupperna i Sverige. Förbundet gör även en satsning för att starta en ungdomsverksamhet tillsammans med en kommunikationsinsats inom de frågor som ingår i förbundets uppdrag.

Läs artikel OM SIMON I Alkohol och Narkotika

Diplom för ett bra initiativ

Cykelvandringen startades i april 2018 av initiativtagaren Pontus Lindblad. Pontus har nattvandrat i Jönköping ända sedan han tog studenten. När han flyttade till cykelvänliga Malmö kom idén om att använda cykel för att kunna täcka större geografiska områden och på så vis kunna nå fler platser där ungdomar rör sig om kvällarna.
Pontus är en riktig eldsjäl som har en förmåga att engagera andra att vara med och hjälpa till. Han har god kontakt med stadens ungdomar. Han gör detta helt ideellt och brinner verkligen för sin sak Med detta diplom vill juryn uppmärksamma Pontus och på så sätt ge honom inspiration att fortsätta med denna viktiga verksamhet och inspirera andra att ta efter.

Juryn för 2020 har bestått av representanter från CAN, IQ och Länsstyrelserna

Senast reviderad: 2020-12-11

Frågor besvaras av