25 februari
Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning bland vuxna i Sverige

17 mars
Hälsotillståndet hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika

12 april
Hälsotillstånd hos narkotikaanvändare

April-maj
Metodrapport gällande monitormätningarna

18 maj
Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2020

Maj-juni
ANDT-preventionsindex

 psd hämtad från freepik

Senast reviderad: 2021-02-18

Frågor besvaras av