”Det känns viktigt för oss att vara aktiva och finnas med i CAN:s nätverk för att vi gemensamt ska bli starkare och få en tyngre röst i frågor kring alkohol och narkotika samt andra beroende. Vi vill bidra genom den erfarenhet som våra verksamheter har, då de dagligen arbetar med många individer som har eller har haft problematik med alkohol och narkotika”, säger Nilla Helgesson, VD för Skyddsvärnet.

CAN har sedan tidigare ett femtiotal medlemsorganisationer som samlas i CAN:s styrande organ som är årsmötet. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

”Vi på CAN hälsar Skyddsvärnet varmt välkommen som medlemsorganisation och ser fram emot givande samarbete”, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN.

Senast reviderad: 2023-09-28

Frågor besvaras av