Tillsammans med kollegor i den forskargrupp som är knuten till CAN har Peter Larm beviljats forskningsmedel från Systembolagets alkoholforskningsråd. Under 2021 och 2022 kommer projektgruppen att bedriva fördjupande forskning för att identifiera faktorer som kan hjälpa barn, som växer upp i miljöer där det finns alkoholmissbruk, att utveckla ”resilience”. Studien kommer med andra ord undersöka vad som kan hjälpa de barn som ofta kallas maskrosbarn att blomstra.

I projektgruppen ingår Peter Larm (Stockholms Universitet), Jonas Raninen (Karolinska institutet & CAN), Patrik Karlsson (Stockholms Universitet), Johan Svensson (Stockholms universitet och CAN), Mats Ramstedt (Karolinska institutet och CAN). Studien utgår från datamaterial från Futura01.

Titeln på studien är: Children of alcoholics: who develops resilience and why?

Senast reviderad: 2021-02-11