Motiveringen

Du har ambitionen att tidskriften Alkohol & Narkotika ska driva en saklig debatt om drogfrågor och låta olika röster får komma till tals och fyller därmed ett tomrum inom det drog- och socialpolitiska området. Med webbplats och podd bidrar du till att fler än trogna prenumeranter kan få ta del av aktuella händelser och debatter inom beroendefältet.

Grattis till Julius von Wright men även till Clara Henriksson på CAN som haft en aktiv roll i tidskriftens förnyelsearbete.

På bilden: Julius von Wright och föreningens ordförande Åsa Magnusson. Foto: Bengt Sternebring

Senast reviderad: 2018-12-07