Rapporten visar också att det finns tydliga könsskillnader. Andelen pojkar som uppgett att de spelat om pengar de senaste 30 dagarna har varit mer än dubbelt så stor som andelen flickor under hela perioden. Skillnaderna är extra tydliga i gymnasiet. År 2018 var det drygt sju gånger så vanligt att spela om pengar bland pojkarna jämfört med flickorna (15 % respektive 2 %).

Senast reviderad: 2019-03-21

Frågor besvaras av