– Innehållet är dock genomgående tillgängligt för minderåriga vilket det inte skall vara enligt lagstiftningen. Dessutom är det här väldigt enkelt åtgärdat så man undrar varför företagen inte begränsat sidåtkomsten, säger Johan Svensson, utredare med forskningskompetens vid CAN och författare till fokusrapporten.

Om den finska lagstiftningen
Den förnyade finska alkohollagstiftningen trädde i kraft 2015. Lagen begränsade bruket av konsumentproducerat innehåll i marknadsföringssyfte, samt spel, tävlingar och lotterier med samma syften. En liknande begränsning har föreslagit i Sverige, i utredningen: Marknadsföring av alkohol i sociala medier m.m. (SOU 2017:113).

Författare till studien är: Emmi Kauppila, Mikaela Lindeman, Johan Svensson, Anu Katainen och Matilda Hellman

Senast reviderad: 2019-04-24

Frågor besvaras av