Ett länsombud är CAN:s kontaktperson i sitt län. Länsombuden är viktiga för CAN:s kunskapsinhämtning om vad som händer runt om i landet, eftersom de har god kännedom om situationen i sitt län. De har även ett brett kontaktnät inom det drogförebyggande arbetet och kan på så vis sprida CAN:s kunskap, så att den kan komma till användning för fler.

Senast reviderad: 2022-05-13