Han tilldelades priset för de betydande insatser han gjort inom alkoholforskningen och för att han bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskadorna.

Mats Ramstedt tilldelades också priset för att forskningen kommunicerats till samhället på ett så framstående sätt.

Foto: Jimmie Hjärtström

Senast reviderad: 2020-11-30