Nu har det digitala programmet för Spela roll 2024 släppts. Under veckan kommer Spela rolls arrangörsgrupp (där CAN ingår) att arrangera fyra digitala seminarier som lyfter bland annat hur idrottsledare kan spela roll, vad man kan göra som privatperson, forskning och tidig upptäckt.

Runt om i landet uppmärksammar till exempel kommuner och ideella organisationer Spela roll under denna vecka. På Spela rolls hemsida finns material i form av till exempel affischer och färdiga inlägg för sociala medier.

Arrangörer av Spela roll är:  
Blå Bandet | Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  | Hela Människan | Junis | Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland | Stiftelsen Trygga barnen |Studieförbundet NBV

Senast reviderad: 2023-12-05

Frågor besvaras av