Nu har det digitala programmet för 2023 års uppmärksamhetsvecka släppts. Under veckan kommer Spela rolls arrangörsgrupp (där CAN ingår) att arrangera fyra digitala seminarier som lyfter bland annat hur man som vuxen kan spela roll, forskning på fältet, arbete med stödgrupper och att samtala med barn och unga.

Runt om i landet uppmärksammar till exempel kommuner och ideella organisationer Spela roll under denna vecka. På Spela rolls hemsida finns material i form av färdiga inlägg för sociala medier och affischer. Där kommer man även att kunna ta del av boktips för olika åldrar, läsa intervjuer om att spela roll och få tips om material.

Arrangörer av Spela roll är:  
Blå Bandet | Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  | Hela Människan | Junis | Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland | Stiftelsen Trygga barnen |Studieförbundet NBV

Senast reviderad: 2022-12-18

Frågor besvaras av