– Vi vill ha en närmare kontakt med CAN, då de utgör en viktig part och aktör inom den alkohol- och narkotikapolitiska kartan. Vi ser också fram emot att medlemskapet kan bidra till ett fördjupat samarbete med andra aktörer i olika frågor i samhället kopplade till alkohol- och narkotikafrågorna, säger Håkan Eriksson, generalsekreterare på S.L.A.N.

CAN har sedan tidigare 45 medlemsorganisationer som samlas i CAN:s styrande organ som är årsmötet. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

– Från CAN:s sida hälsar vi S.L.A.N. välkomna som medlemsorganisation och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN.

Senast reviderad: 2020-09-10

Frågor besvaras av