– Publiceringen i PopNAD betyder mycket för möjligheten att nå ut till fler med resultaten från studien, säger Mats Ramstedt.

PopNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling. PopNAD är en del av Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet.

Senast reviderad: 2019-08-29

Frågor besvaras av