På årsmötet presenterades CAN:s arbete under 2021, samt pågående och kommande verksamhet under 2022. CAN:s styrelse består av ordförande och minst fjorton ledamöter, varav årsmötet väljer åtta ledamöter.

På årsmötet valdes följande till ledamöter respektive suppleanter:

Ledamöter
Gabriella Mattsson, Föräldraalliansen Sverige
Mona Örjes, Junis
Kim Fagerholm, MHF ungdom
Johanna Gripenberg, AF
Lars Ohly, Verdandi
Pierre Andersson, IOGT-NTO
Filip Nyman, UNF
Zophia Mellgren, SKR

Suppleanter
Kerstin Eriksson, LP-vännernas Kamratförening
Peter Moilanen, NBV
Mia Nilson, Hela Människan
Farida al-Abani, Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning
Malin Grentzelius, Riksförbundet för fältarbetare
Mats Einestam, SIMON
Christina Scheffel-Birath, RFMA
Daniel Harre, Spelberoendes Riksförbund

Valberedning är: Kerstin Damström Thakker, AF, Sven Olof Petersson, MHF Ungdom, Annette Fagerholm Ahlholm, MHF. Ersättare i valberedningen är Felle Fernström, Lions club international.

Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Senast reviderad: 2022-05-23