”Det har varit ett år med rekordmånga rapporter, föreläsningar och konferenser”, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN.

”Jag är oerhört stolt att få leda CAN i den här spännande tiden. Det är tydligt att kunskapen från CAN används och är viktig i vårt samhälle!”

CAN:s styrelse består av ordförande och minst fjorton ledamöter, varav årsmötet väljer åtta ledamöter. På årsmötet valdes följande till ledamöter respektive suppleanter:

Ledamöter
Kim Fagerholm, MHF ungdom
Johanna Gripenberg, AF
Pierre Andersson, IOGT-NTO
Lars Ohly, Verdandi
Zophia Mellgren, SKR
Mats Einestam, SIMON
Peter Moilanen, NBV
Mia Nilson, Hela Människan

Suppleanter
Christina Scheffel-Birath, RFMA
Max Horttanainen, Sverok
Tomas Aronsson Ylipää, Unga Örnar
Susanne Eriksmoen, Spelberoendes Riksförbund
Agneta Alderstig, VISIR
Martin Bauhn, FMN
Pontus Georgsson, RNS
Jane Segerholm, UNF

Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen. CAN:s personal har rätt att utse en ledamot och ersättare. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Utsedda från myndigheter
Joakim Strandberg, Folkhälsomyndigheten
Eva Wallin, Socialstyrelsen
Teresia Weinberg, Jenny Cisneros Örnberg, Forte
Johan Franck, Vetenskapsrådet

Senast reviderad: 2023-05-15