Hanna poängterar att grundutbildning är perfekt när man är ny som samordnare. Och att man ofta är väldigt ensam i rollen.

Vad har varit det bästa med utbildningen?

– Det har varit väldigt bra information och bra föreläsare. Jag har fått kunskap som jag inte hade innan säger Hanna.

– Att träffa andra samordnare som är i samma situation är jättevärdefullt. Det ger nya idéer och tankar.

Senast reviderad: 2023-11-29