Mats Ramstedt (forskningsansvarig på CAN och verksam vid Karolinska Institutet) har beviljats projektbidrag för projektet “Lokal ANT-prevention i Sverige 2011-2020 – omfattning och betydelse för konsumtion och skador”.

– Det är väldigt roligt att få möjlighet till fördjupad kunskap om den prevention som genomförts lokalt i Sverige. Det finns en stor efterfrågan på mer forskning både från dem som arbetar inom området och från beslutsfattare, säger Mats Ramstedt.

Projektet tilldelades 5 005 000 SEK under 3 år.

Även CAN:s medarbetare Jonas Raninen (utredare med forskningskompetens och anknuten till Karolinska Institutet) tilldelades medel för forskningsprojektet “Vi växte upp i en tid med historiskt låg alkoholkonsumtion, nu är vi unga vuxna – hur dricker vi idag och vad spelar det för roll hur vi drack tidigare?”.

Projektet tilldelades 4 830 000 SEK under 3 år.

Peter Larm, docent vid Stockholms universitet, tilldelades medel för forskningsprojektet “Prevention för barn 6-12 år med missbrukande föräldrar: En effektutvärdering av den mest använda preventiva insatsen – stödgruppsverksamheter”. Projektet genomförs i samarbete med medarbetare på CAN.

Projektet tilldelades 4 620 000 SEK under 3 år.

Senast reviderad: 2021-10-14

Frågor besvaras av