– Gatupriset har ökat för både hasch och marijuana. Det kan bero på ökad efterfrågan, att kvaliteten har ökat eller en kombination av de två faktorerna, säger rapportens författare Ulf Guttormsson i en kommentar.

Priset för amfetamin har däremot legat på en historiskt låg nivå de senaste fem åren, en tredjedel jämfört med prisnivån i slutet på 1980-talet. Inget polisområde har för år 2015 rapporterat pris på GHB, vilket tolkas som att GHB har blivit ovanligt på marknaden.

Senast reviderad: 2016-08-16