Rapporten presenterades av de båda rapportförfattarna Johan Svensson och Martina Zetterqvist. Ardalan Shekarabi tackade CAN för rapporten och betonade behovet av kunskap om spelutvecklingen i Sverige efter den omreglering som skedde av marknaden i början av året.

– Vi behöver verkligen underlag på det här området. Det här är ett av de politikområden där behovet av kunskap är väldigt stort. En av regeringens viktiga utgångspunkter i arbetet med spelpolitik är att stärka kunskapsunderlaget för att fatta rätt beslut och få en spelmarknad som är sund, säger Ardalan Shekarabi.

Något som har fått mycket uppmärksamhet sedan den nya lagen trädde i kraft är marknadsföringen av spel.
– Mängden spelreklam i Sverige är gigantisk och vi ser en stor aggressivitet. Överallt utsätts konsumenter för spelreklam. Aggressionen har en nivå som inte överensstämmer med intentionerna i lagstiftningen. Min bedömning är att de nuvarande reglerna behöver skärpas., säger Ardalan Shekarabi.

Nästa vecka blir avgörande för den frågan. Den 31 mars ska branschorganisationerna återkomma till Ardalan Shekarabi med förslag på åtgärder.
– Kommer ingen märkbar förändringen kommer vi att efter den 31 mars sätta igång processen att skärpa reglerna. Inte bara regler om innehåll, jag menar också själva mängden och aggressiviteten. Trenden i Europa är att land efter land inför mer restriktiva regler.
Italien har totalförbjudit och England har börjat se på den möjligheten.
– Vårt budskap från regeringens sida är att antingen tar den svenska spelbranschen ett eget ansvar eller så behöver reglerna ändras.

Många processer är nu igång inom spelpolitiken, säger Ardalan Shekarabi.
– Statskontoret har uppdraget att utvärdera omregleringen och med hjälp av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer kartlägga hur spelandet på svenska marknaden påverkas av omregleringen. Den första april kommer det första underlaget från statskontoret vilket kommer att vara avgörande för oss i hur vi kommer att prioritera i framtiden. Det finns flera rättsfrågor som är öppna och parallellt med implementeringen av den nya lagen sker även en utredning som leds av särskilda utredaren Anna-Lena Sörenson.
– Den pågående utredningen har ett öppet uppdrag att komma med lagstiftningsförslag. Det är från den som förslag om skärpningar i marknadsföringsregler kommer att komma, säger Ardalan Shekarabi.

Senast reviderad: 2019-03-21