Utbildningen har formen av en folkhögskolekurs som delvis genomförs på distans. Men deltagarna kommer att ha undervisning på Tollare folkhögskola i Nacka vid två tillfällen under hösten, tre dagar varje gång.

-Kursen ska ge grundläggande kunskaper och förståelse för arbetet inom ANDT-området, med utgångspunkt i relevant forskning och framgångsrik praktik, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN.

Målsättningen är att deltagarna ska kunna pröva sina kunskaper i sin praktiska verklighet under kursperioden. Exempel på kursinnehåll är: Historiskt perspektiv och politiken bakom ANDT-frågor; Grunderna i statistik; Myndigheternas arbete inom ANDT samt Preventionsparadoxen och andra begrepp.

Sedan flera år ges en grundkurs för kommunala ANDT-samordnare. Den här kursen har ett liknande innehåll men vänder sig istället till andra målgrupper.

-Vår önskan är att nå anställda och förtroendevalda inom civilsamhället, men även få deltagare från kommunala verksamheter som berör ANDT-frågor, t ex från fritidsverksamheter, fritidsgårdar, hälsoteam, kultur- och fritidsförvaltningar, skolor och socialtjänsten, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Sista ansökningsdag för kursen är den 14 augusti.

Senast reviderad: 2019-05-08

Frågor besvaras av