För att ge kommunerna en gemensam kunskapsbas att använda i sitt arbete, bjuder Länsstyrelserna och CAN varje år in ANDTS-samordnare som är nya i sin roll, till en grundutbildning i ANDTS-förebyggande.

– Det är en utbildning som brukar vara väldigt uppskattad både av deltagare och föreläsare, berättar Clara Henriksson som arbetar på CAN med att arrangera utbildningen.

Hon fortsätter:
– Utöver att ge en bild av hur arbetet är uppbyggt i landet, kunskap och exempel på metoder och insatser, ger utbildningen möjligheten att utveckla ett nätverk där kontakten med andra som jobbar med samma frågor både kan inspirera och leda till samarbeten. Att under utbildningen se det hända och få ta del av de engagerade diskussioner som sker vid träffarna, är otroligt roligt och något som vi på CAN varje år ser fram mycket emot.

På torsdag startar 2022 års utbildning med den första av två digitala halvdagsträffar som sker i oktober. De digital träffarna följs av två heldagar på internat i Stockholm i november.

*Förutom Grundutbildningen för kommunala samordnare arrangerar CAN i samarbete med Tollare folkhögskola en Grundkurs i ANDTS-förebyggande som är öppen för alla att söka till. 

Illustration av Storyset

Senast reviderad: 2022-10-05

Frågor besvaras av