Priserna har justerats för inflationen och nedgångarna har framförallt skett före millennieskiftet. Även om priset för cannabis, det vill säga hasch och marijuana, ökat något de senaste 10 åren är cannabis idag betydligt billigare än det var för 30 år sedan. De senaste årens prisökning har dessutom skett samtidigt som halten THC, den rusgivande substansen i cannabis, har ökat. Framförallt gäller detta hasch.

– Trots att priset ökat, har haschruset alltså blivit billigare eftersom att THC-halten har ökat mer än priserna, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten.

Narkotikapriserna har rapporterats in från alla Sveriges polisområden.

– I år har vi också tittat på förekomsten och prisnivån för de två narkotikaklassade läkemedelssubstanserna tramadol och alprazolam, säger Martina Zetterqvist.

Information om gatupriser för narkotika, det vill säga priset vid överlåtelse av små mängder narkotika till konsumenter, har samlats in av CAN sedan år 1988. Därmed finns nu data som sträcker sig över 30 år. Sedan 2010 rapporteras också grossistpriser in, med vilket avses prisuppgifter för handel med större partier.

Senast reviderad: 2019-05-08

Frågor besvaras av