Den riktar sig till personer som arbetar inom kommunala verksamheter, myndigheter och civilsamhälle. Den ger deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter gällande förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

– Vi ser verkligen fram emot att köra igång idag – med många deltagare från CAN:s medlemsorganisationer men också från andra håll och jag tror sammansättningen av deltagare i sig kommer bidra till lärande. Det ska bli väldigt kul att träffa alla, säger Daniel Müller, samordnare på CAN.

Senast reviderad: 2021-02-01

Frågor besvaras av