För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett initiativ som backas av en lång rad organisationer och myndigheter.

Sara Kristensson är kommunikationschef på CAN och representant i initiativets arbetsgrupp.

– Ett av CAN :s uppdrag är att sprida kunskap om alkohol och andra droger, därför är det självklart för oss att stå bakom det här initiativet tillsammans med andra organisationer och myndigheter. Vår förhoppning är att kopplingen mellan alkohol och cancer ska bli mer känt, säger Sara Kristensson.

Initiativet för att öka medvetenheten om att alkohol ökar risken för cancer finns på alkoholochcancer.se där man bland annat kan läsa om vad forskningen säger. Det blir också spridning i sociala medier. Kunskapsinsatsen lanseras under mars månad, samtidigt som cancer och cancerprevention uppmärksammas på europeisk nivå genom kampanjen ”Cancer Prevention Across Europe”.

Organisationerna bakom initiativet är:

RCC (Regionala cancercentrum i samverkan), Beroendecentrum Stockholm, Beteendelabbet, Bröstcancerförbundet, CAN, Cancerfonden, Dietisternas Riksförbund, Folkhälsomyndigheten, IOGT-NTO, Sveriges Läkarförbund, Mun- och halscancerförbundet, Nationellt programområde levnadsvanor, Nätverket mot cancer, Sjuksköterskor i cancervård, Socialstyrelsen, Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor och Systembolaget.

Senast reviderad: 2023-03-22

Frågor besvaras av