Deltagarna har under kursen löpande arbetat med en hemuppgift som byggts på vartefter kunskapsnivån höjts och nya steg i processen lärts ut. Flera har redan lyckats påverka och förbättra det förebyggande arbetet i sina lokala sammanhang.

Från CAN:s sida ser vi fram emot två spännande avslutningsdagar och mot att få skicka ut kompetenta deltagare med möjlighet att bedriva förändringsarbete i sina kommuner och organisationer!

En ny kursomgång planeras till vårterminen 2022 och anmälan beräknas öppna innan sommaren.

Senast reviderad: 2021-05-04

Frågor besvaras av