Här är en översikt av kursens innehåll:

 1. Delkurs 1: Lägesbild
  24 september kl 08.30 – 14.00
  26 september kl 08.30 – 14.00

  • I denna delkurs lär vi oss om grundläggande begrepp inom preventionsvetenskapen.
  • Vi utforskar hur man genomför kartläggningar och analyserar resultat.
  • Målet är att definiera målgruppen och skapa förutsättningar för effektivt förebyggande arbete.
 2. Delkurs 2: Insatser och samverkan
  16 oktober kl 08.30 – 14.00
  17 oktober kl 08.30 – 14.00

  • Vi definierar mål och insatser samt förbereder och mobiliserar samverkan.
  • Fokus ligger på att skapa effektiva strategier för att motverka problem.
 3. Delkurs 3: Implementering
  27 november kl 08.30 – 14.00
  28 november kl 08.30 – 14.00

  • Vi lär oss om implementering, genomförande och vikten av uppföljning.
  • Kursen ger verktyg för att omsätta teori i praktik.

Kursen ges både under hösten 2024 och våren 2025. För kursintyg krävs samtliga tre delkurser. Det är möjligt att läsa delkurserna separat, men de läses med fördel i ordning.

Senast reviderad: 2024-04-18

Frågor besvaras av