Här är några av kommentarerna från deltagarna.

Tycker att det var ett jättebra upplägg! Väldigt varierande. Hemuppgiften var också väldigt bra, varierande med både podd, artiklar med mera. Bra att få arbeta med ett verkligt exempel från den egna arbetsplatsen.
Det var en väldigt bra grupp bra och bra att få lära sig stort och smått. Jag ta med med ny kunskap hem från kursen
Socionom som arbetar med familjehemsplaceringar

Det var intressant att få lära sig mer om framväxten av ANDT-strategin
Den historiska dragningen var intressant om hur samhället har förhållit sig till alkohol och droger och hur konsumtionsutvecklingen har sett ut över tid.
Jag har också fått med mig att det är viktigt att alltid ta stöd i forskningen.
Jag har fått bra tips om hur man kan prata med människor om droger, att ställa klocka frågor och låta den andra parten få tänka till. Att inte hamna i polariserade situationer där man inte lyssna till varandra.
ANDT-konsulent inom civilsamhället

Det här har varit jättebra! Vi kommer att bli kraftfulla när vi kommer tillbaka Vi har fått jobba med vår ANDT-policy. Vi har fått se på vilket sätt den behöver utvecklas och hur den kan aktiveras.
Arbetar i skolan

Jag har bytt område från forskning till att arbeta inom myndighet med uppföljning av missbruksfrågor. Jag märkte att det var svårt att få tid i jobbet att läsa in sig på det nya området Nu har jag kommit en bra bit på vägen genom att gå kursen.
Arbetar på myndighet

Jag har fått inspiration till hur vi kan förbättra det förebyggande arbetet.
Föreståndare på fritidsgård

Jag har fått med mig kunskaper om hur trenderna ser ut i samhället men också i världen. Jag har även fått med mig hur det är för en enskild person att vara i beroende
Socionom

Jag lockades av upplägget att fokusera flera dagar samt av arbetet mellan tillfällena.
Deltagare från organisation

Nu har jag fått siffror på det jag jobbar med. Jag har fått insikt i att det vi jobbar med är en global utmaning.
Jag har blivit inspirerad och kommer att jobba ännu hårdare i det förebyggande arbetet!
Koordinator på gymnasiets introduktionsprogram

Jag fick med mig jättebra beskrivning av siffror och nuläget.
Varje föreläsare har bidragit till helheten och har gjort att jag fått nya insikter ANDT-situationen i Sverige och i världen.
Vi trodde vi var i centrum och trodde vi skulle hitta en akut lösning. Nu har vi fått insikt i att vi inte är ensamma om det här problemet. Vi inser att problemet inte är så enkelt att lösa.
Lärarassistent

Senast reviderad: 2019-11-29