Något som är glädjande i sammanhanget är dock att andelen unga som gjort en förhållandevis tidig alkoholdebut – och druckit alkohol redan vid 13 års ålder eller tidigare – har halverats sedan 2012. Då svarade 24% av niondeklassarna i CAN:s skolundersökning att de vid 13 års ålder druckit alkohol. Förra året, 2018, var motsvarande siffra 12%.

I vår undersökning ”Vem kan man lita på?”, visar det sig också 2018 att omkring varannan 16-åring (46 %) skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag i alkoholen från någon de känner. Det är betydligt vanligare att man skulle avstå från att skaffa alkohol om man inte fick tag i det genom någon man känner än att man skulle vända sig till en okänd langare (32 %).

Vi hoppas att ert valborgsmässofirande blir utan både brand- och alkohololyckor och önskar er alla en glad och vårig afton!

Senast reviderad: 2019-04-30