Vad handlar din forskning om?

”Den handlar om hur man påverkas av andras drickande. Till exempel om man har en närstående som dricker för mycket och vilka konsekvenser det har. Jag har också tittat på om det är vanligare bland män eller kvinnor, om ålder påverkar och om problem består över tid.”

Till grund för forskningen ligger dels självrapporterade uppgifter i en enkät som skickats ut till ett urval av befolkningen i Sverige, och dels en europeisk studie där hon tittat på om det finns faktorer på landnivå som påverkar risken att påverkas av andras drickande.

”Där kan man se att ju mer berusningsdrickande det är i ett samhälle, desto vanligare är det att uppleva problem av andras drickande.”

Vad är det viktigaste du kommer fram till?

”Att detta är ett viktigt perspektiv att beakta i forskning och även i framtagande av policies och beslut. Det är även viktigt att veta att det är vanligare att kvinnor får problem av andras alkoholkonsumtion och att de har svårare att ta sig ur dessa problem.”

Hur kom det sig att du blev intresserad av att forska om alkohol?

”Under min utbildning i folkhälsovetenskap hade jag praktik på STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), där jag kom i kontakt med alkoholforskning och tyckte att det var intressant att fortsätta med”, berätta Erica.

”Det finns två sidor av alkohol – å ena sidan problem men å andra sidan är det något folk gör för att de gillar det. De flesta har en relation till alkohol på något sätt, det är ett konstant aktuellt ämne.”

Och just att det berör så många ger henne engagemanget att fortsätta.

”Ibland kan jag fråga mig: varför gör jag det här? Men så inser man: bakom sifforna finns det personer som genom undersökningarna får uttrycka sina upplevelser!”

Parallellt med att du har doktorerat har du jobbat som utredare på CAN, vad finns det för fördelar med det?

De undersökningar jag jobbat med på CAN, som till exempel RAHRA, är också de som ligger till grund för min forskning. Det har gjort att jag fått väldigt bra koll på materialet jag använder.

”Jag har också fått möjlighet till mer nätverkande än bara forskningsutbyte och vara ute och prata om det jag gör.”

Vad händer härnäst för dig? Kommer du att fortsätta med ny forskning?

”Jag hoppas på att få forskningsmedel för att göra djupintervjuer med ett urval av de som i enkäterna uppgett att de upplever allvarliga problem till följd av någon annans drickande. Jag vill gå närmare in på vilka problem de upplever och hur de påverkar deras liv. Vad får de för stöd och hjälp, och vad skulle de behöva för att söka stöd och hjälp?”

Senast reviderad: 2022-06-17