Vad handlar din forskning om?

”Den handlar om att titta närmare på dels hur den minskade alkoholkonsumtionen bland unga påverkar bördan av alkoholrelaterade problem. Och hur socioekonomisk status påverkar risken för att drabbas av alkoholrelaterade problem”, berättar Siri Thor.

Med alkoholrelaterade problem i de här studierna menas till exempel att man råkat ut för en olycka eller behövt uppsöka sjukhus i relation till att man druckit alkohol. Det finns sedan tidigare mycket forskning på alkoholrelaterade problem bland vuxna, men inte lika mycket bland unga.

”När man tittat på alkoholrelaterade problem bland vuxna så är det tydligt att låg socioekonomisk status ökar risken för att få alkoholrelaterade problem.”

Vad är det viktigaste du kommer fram till?

”Att socioekonomi spelar roll även när det kommer till alkoholrelaterade problem bland unga.”

Programinriktning på gymnasiet har använts som ett mått på socioekonomisk status hos eleven och även en indikation på framtida socioekonomisk status. De har delats in i introduktionsprogram, yrkesförberedande program och högskoleförberedande program.

”Det var mest problem rapporterade på introduktionsprogrammen, följt av yrkesförberedande programmen”, säger Siri Thor.

Vad händer härnäst? Vad är du sugen på att forska vidare i?

”Det vore intressant att ta reda på varför eleverna på introduktionsprogrammet upplevde så mycket mer alkoholrelaterade problem. Särskilt eftersom det inte kunde förklaras av mer berusningsdrickande.”

Senast reviderad: 2023-05-26