– Det är viktigt att unga har tillgång till en hemsida de kan lite på, med korrekt information om alkohol, andra droger och spel, säger Lisa Lennartsdotter Ermann som är samordnare för drugsmart.se. Lisa arbetar på CAN som driver Drugsmart.

Webbplatsen har anpassats ytterligare till målgruppen 13-19 år. Texterna är mer lättlästa än tidigare. Förutom fakta om alkohol och andra droger finns nu även fakta om spel om pengar att ta del av. Utöver detta går det också att läsa fördjupande artiklar och intervjuer.

– En gång kanske man besöker Drugsmart för att man söker kunskap för ett skolarbete. En annan gång kan det vara för att man har en jobbig situation i sitt liv med att man själv, kompisar eller en förälder använder alkohol eller andra droger. Drugsmart finns till för unga oavsett vilket, säger Lisa.

Senast reviderad: 2022-01-12

Frågor besvaras av