Engagemang för frågan framfördes av både deltagare och av seminariets panel. I panelen var det flera som lyfte att det hänt mycket på området, att man idag pratar mer om föräldraskapsstöd än för tio år sedan. Något som också nämndes var att det behövs bättre strukturer och arbetssätt på alla nivåer för att fånga upp fler barn.

När deltagarna fick svara på frågan vad som var viktigt framåt lyftes bland annat samordning, kunskap till skola och förskola fram. Och att fortsätta utvecklingen med ett familjeorienterat arbetssätt.

”Mycket intressant, jag blir inspirerad”, skrev deltagare i kommentarsfältet.

Senast reviderad: 2021-05-03

Frågor besvaras av