Årsmötet inleddes med en föreläsning om alkohol under pandemin med Björn Trolldal, utredare på CAN. Han lyfte att det skett förändringar under pandemin som påverkat konsumtionen både i riktning av ökat och minskat drickande av alkohol. De faktorer som påverkat i minskande riktning har dominerat och den totala alkoholkonsumtionen minskade under 2020. Konsumtionen har dock ökat i vissa delar av befolkningen.

På årsmötet presenterades CAN:s arbete under 2020, samt pågående och kommande verksamhet under 2021. En ny strategi för åren 2021–2025 antogs. CAN:s styrelse består av ordförande och minst fjorton ledamöter, varav årsmötet väljer åtta ledamöter.

På årsmötet valdes följande till ledamöter respektive suppleanter:

Ledamöter
Kerstin Eriksson, SIMON
Maria Bergström, MHF
Johanna Gripenberg, AF
Lena Josefsson, KSAN
Emil Funcke, NSF
Lars Ohly, Verdandi
Pierre Andersson, IOGT-NTO
Zophia Mellgren, SKR

Suppleanter
Gabriella Mattsson, Föräldraalliansen Sverige
Kim Fagerholm, MHF ungdom
Mona Örjes, Junis
Therese Reitan, RFMA
Agneta Alderstig, VISIR
Filip Nyman, UNF
Martin Bauhn, FMN Riks
Tjarls Metzmaa, SBU

Valberedning är: Magnus Bååth, Verdandi, Kerstin Damström Thakker, AF och Sven-Olof Petersson, MHF ung. Ersättare i valberedningen är Felle Fernholm, Lions club international MD 101.

Relaterat innehåll

CAN:s styrelse och revisorer
Senast reviderad: 2021-06-02

Frågor besvaras av