Årsmötet inleddes med en öppen föreläsning om normer, alkohol och manlighet med Johan Pettersson från organisationen Make Equal. Han pratade bland annat om hur normer kring alkoholdrickande och manlighet kan förstärka varandra, i form av att till exempel inte känna av huruvida man vill dricka alkohol eller inte eller att pressa varandra till att dricka alkohol.

På årsmötet presenterades CAN:s arbete under 2019, samt pågående och kommande verksamhet under 2020. CAN:s styrelse består av ordförande och minst fjorton ledamöter, varav årsmötet väljer åtta ledamöter.

På årsmötet valdes följande till ledamöter respektive suppleanter:

Ledamöter
Kerstin Eriksson, SIMON
Irma Kilim, IOGT-NTO
Maria Bergström, MHF
Johanna Gripenberg, AF
Christine Helle, RF
Lena Josefsson, KSAN
Emil Funke, NSF
Lars Ohly, Verdandi

Suppleanter
Carina Wrangebo, RFSL
Kim Fagerholm, MHF ungdom
Gabriella Mattsson, Föräldraalliansen Sverige
Margareta Nyström, FMN Riks
Mona Örjes, Junis
Pierre Andersson, IOGT
Sven Andreasson, AF
Therese Reitan, RFMA

Till valberedningen valdes Kerstin Damström Thakker, AF och Sven Olof Petersson, MHF ung. Magnus Bååth, Verdandi ingår också i valberedningen sedan 2019 (tillsatt på två år).

Senast reviderad: 2020-05-26