-Med Hjärt- Lungfonden som medlem utökas CANs nätverk med en stark samarbetspartner som har ett tydligt engagemang för att sprida aktuell kunskap inom ANDT-området, säger Håkan Leifman, direktör på CAN.

Sedan tidigare är 47 organisationer medlemmar i CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Styrelsen består av 6 ledamöter som utses av regeringen medan årsmötet utser 8 ledamöter.

Senast reviderad: 2019-01-31

Frågor besvaras av